Website Biển Đông

200 Lượt xem

 

Biển Đông được thành bởi những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kinh tế vĩ mô, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và nhà nghiên cứu khoa học. 

Biển Đông mang trong mình với sứ mệnh xây dựng nền công nghiệp xanh, sạch, bảo vệ môi trường biển và đất liền của Việt Nam.

Với sứ mệnh đó, Biển Đông có kinh nghiệm, năng lực và tầm nhìn để đầu tư vào các dự án:

- Dự án nhà máy điện LNG.

- Dự án nhà máy nhiệt điện.

- Dự án vận hành và phát triển cảng biển.

- Dự án Waste to enegry.

- Dự án điện gió, điện mặt trời.

 

Bài viết khác


Thiết kế website công ty Nội Dung Số

Thiết kế website công ty Nội Dung Số

Thiết kế website công ty Nội Dung Số

Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn

Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn

Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn

Thiết kế website 123chothue member of SaiGonLab

Thiết kế website 123chothue member of SaiGonLab

Thiết kế website 123chothue member of SaiGonLab

Website Trung tâm đào tạo SaigonLab

Website Trung tâm đào tạo SaigonLab

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAIGONLAB được thành lập từ năm 2005, mục tiêu trở thành công ty chuyên nghiệp dẫn đầu trong lĩnh ...

Layer 1
HOTLINE 1
0867910332
HOTLINE 2
0945849938